Locanto bescherming persoonsgegevens

 1. Algemene bepalingen

  1. Aansprakelijkheid voor inhoud

   De inhoud van onze website werd met grote zorgvuldigheid opgesteld. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garanderen. Indien blijkt dat daaruit voortvloeiende rechten worden geschonden, zal deze inhoud onmiddellijk door ons worden verwijderd.

  2. Aansprakelijkheid voor links

   Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van dergelijke sites hebben wij geen invloed. Om die reden kunnen wij voor andermans inhoud dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de verlinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de Site verantwoordelijk. De verlinkte sites werden ten tijde van de verlinking op mogelijke schendingen van rechten gecontroleerd. Inhouden die in strijd met het recht zijn, waren op het moment van verlinking niet kenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte sites, kan zonder concrete aanknopingspunten van schendingen van rechten in redelijkheid niet van ons verwacht worden. Indien blijkt dat rechten worden geschonden, zullen deze links onmiddellijk door ons worden verwijderd.

  3. Auteursrecht

   De door de exploitant van van deze site vervaardigde inhoud en letterkundig werk op deze site vallen onder het Duitse auteursrecht. Het kopiëren, bewerken, verspreiden en elke ander vorm van gebruikmaking buiten de grenzen van het auteursrecht behoeft de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur respectievelijk vervaardiger. Downloads en kopieën van deze site zijn enkel voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden toegestaan. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is vervaardigd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig kenbaar gemaakt. Indien u desondanks een schending van auteursrechten ontdekt, verzoeken wij u vriendelijk ons daarop te wijzen. Indien blijkt dat rechten worden geschonden, zal deze inhoud onmiddellijk door ons worden verwijderd.

Hieronder licht Locanto toe, wanneer en in welke omvang persoonsgebonden data verzameld, verwerkt en gebruikt worden.

 1. Verzameling en verwerking van persoonsgebonden data

  Advertenties bij Locanto zijn openbaar toegankelijk. Onze servers bevinden zich in de EU. Als u besluit ons uw persoonsgebonden data te verstrekken, verleent u daarmee toestemming voor overdracht en opslag van deze data op onze servers in de EU.

  Wij verzamelen en slaan de volgende persoonsgebonden data op:

  • E-mail adres, adres en (afhankelijk van de gebruikte service) eventueel financiële informatie.
  • Aanmeldgegevens, statistieken met betrekking tot het oproepen van de site, dataverkeer naar en van Locanto alsmede reclamedata. (Dit gebeurt via cookies. U kunt de acceptatie van cookies in uw browser uitschakelen, hetgeen onder omstandigheden tot gebruiksbeperkingen van de site kan leiden.)
  • verdere data, inclusief IP-adressen van gebruikers en standaard-internetprotocoldata.

  Wij wijzen u erop, dat de overdracht van data op het internet (bijv. bij de communicatie per email) veiligheidsrisico´s met zich brengt. Een volledige bescherming van de data tegen de toegang van derden is niet mogelijk.

 2. Het doorgeven van persoonsgebonden data

  Het doorgeven van persoonsgebonden data aan derden gebeurt alleen indien en voor zover dit voor het uitvoeren van uw uw opdracht absoluut noodzakelijk is, indien Locanto daartoe wettelijk verplicht is of als u hiertoe van te voren toestemming heeft gegeven. Persoonsgebonden data worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden voor marketing- of reclamedoeleinden ter beschikking gesteld dan wel verkocht.

 3. Cookies

  Voor de optimalisering van onze websites gebruikt Locanto zogenaamde cookies in samenspel met uw eigen webbrowser. Een cookie is een klein elektronisch bestand, dat door onze webserver op de harde schijf (of een andere informatiedrager) van uw computer wordt opgeslagen. U kunt zelf beslissen, of en onder omstandigheden in welke vorm u het gebruik van cookies op uw computer toestaat, door uw webbrowser navenant te configureren. Indien u ertoe besluit cookies niet toe te staan of te verwijderen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies van onze websites niet dan wel in beperkte mate beschikbaar zijn. Locanto gebruikt de cookie-technologie bijvoorbeeld om vast te stellen of een gebruiker bepaalde sites al eerder heeft bezocht of om de gebruiker het gebruik van websites (bijv. door de opslag van de gebruiks- en instellingsvoorkeur van applicaties of informatieaanbod) te vergemakkelijken. Cookies dienen ertoe de op dat moment gebruikte computer te identificeren. Behalve het IP-adres worden er geen persoonsgebonden data opgeslagen. Daarnaast gebruikt Locanto geen technologie die de door cookies beschikbaar wordende informatie met persoonlijke gebruikersdata verbindt, teneinde de identiteit of het email adres van gebruikers vast te stellen.

 4. Facebook-Plugins (Like-Button)

  Op onze pagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook plugins herkent u aan het Facebook logo of de "Like-Button" ("vind ik leuk knop") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  Als u onze pagina's bezoekt, wordt er via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook krijgt daardoor de informatie, dat u met uw Ip-adres onze site bezocht heeft. Als u de Facebook "Like Button" aanklikt terwijl u bij uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's met uw Facebookprofiel verlinken. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de inhoud van de overgedragen data alsmede het gebruikt daarvan door Facebook krijgen. Verdere informatie hierover vindt u in de bescherming persoonsgegevens van Facebook in de volgende link: http://nl-nl.facebook.com/policy.php

  Indien u niet wenst dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook account koppelt, dient u zich eerst uit uw Facebook account uit te loggen.

 5. Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een toepassing, aangeboden door Google, om analyses te kunnen uitvoeren. Deze toepassing maakt gebruik van zogeheten "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst waarmee geanalyseerd kan worden hoe de bezoekers van onze site zich ten aanzien van onze site zich gedragen. Het leert ons met welke zoektermen bezoekers onze site hebben gevonden. Dit is voor ons bruikbare informatie om onze site blijvend te verbeteren. De gegevens worden door Google met de grootst mogelijke zorg behandeld en dienen geen enkel ander doel dan hierboven beschreven. U kunt ervoor kiezen om in uw browser alle cookies uit te schakelen. Houdt u er dan wel rekening mee dat niet alle functionaliteiten van deze website gebruikt kunnen worden. Het gebruik van onze volledige website houdt in dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies zoals omschreven.

 6. Google Adsense

  Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst van Google Inc. ("Google") om reclame te integreren. Google AdSene maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maakt. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde Web Beacons (onzichtbare grafieken). Door middel van deze Web Beacons kan informatie zoals het aantal bezoekers van deze pagina's geanalyseerd worden.

  De door cookies en Web Beacons verkregen informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de afgifte van reclameformaten worden naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan haar contractpartners worden doorgespeeld. Google zal uw IP-adres echter niet aan andere door uw opgeslagen data koppelen.

  U kunt de installatie van cookies door middel van de desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij maken u erop attent, dat in dit geval onder omstandigheden niet alle functies van deze website volledig tot uw beschikking staan. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met het verwerken van de over u verkregen informatie door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor de hiervoor omschreven doeleinden.

 7. Google +1

  1. Verzameling en het doorgeven van informatie

   Met behulp van de Google +1-plugins kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via Google +1-Plugin ontvangen zowel u als andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze contractpartners. Google slaat zowel de informatie dat u voor een inhoud +1 heeft gegeven als ook de informatie over de site, die u bij het klikken op +1 bekeken heeft op. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet getoond worden.

   Google registreert informatie over uw +1 activiteiten, teneinde de Google diensten voor u en anderen te verbeteren. Om Google +1-plugin te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat minimaal de voor het profiel uitgezochte naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In bepaalde gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google profiel kan gebruikers getoond worden, die uw email adres kennen of over andere identificerende informatie van u beschikken.

  2. Gebruik van de verzamelde informatie

   Naast de hierboven toegelichte gebruiksdoeleinden wordt de door u ter beschikking gestelde informatie volgens de geldende Google bescherming persoonsgegevens gebruikt. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1 activiteiten van gebruikers dan wel verstrekt het die aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, geïnteresseerden of verbonden websites.

 8. Twitter

  Onze pagina's bevatten plugins van de dienst Twitter. Deze plugins worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "re-tweet" worden de door u bezochte websites met uw Twitter account verbonden en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Hierbij worden ook data aan Twitter overgedragen. Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de inhoud van de overgedragen data alsmede het gebruikt daarvan door Twitter krijgen. Verdere informatie hierover vindt u in de bescherming persoonsgegevens van Twitter onder: http://twitter.com/privacy. Uw instellingen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens bij Twitter kunt u in de account-instellingen onder http://twitter.com/account/settings veranderen.

 9. Andere sites

  Bent u zich er a.u.b. van bewust dat andere websites en andere gebruikers van het internet persoonsgebonden data, zoals bijvoorbeeld uw email adres, die op Locanto worden gepubliceerd kunnen registreren. Dit ligt de aard van de wereldwijde netwerkvorming door het internet. Ons beleid ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens heeft geen betrekking op de bescherming van persoonsgegevens van dergelijke externe websites of gebruikers. Wij bieden u de mogelijkheid advertenties op de pagina's van Locanto onder een nummer te publiceren. Op deze manier wordt de registratie van persoonsgebonden data door derden aanzienlijk lastiger gemaakt. Verder coderen wij uw onder contact aangegeven email adres door middel van JavaScript, om het scannen van uw email adres door software van derden te bemoeilijken. Let u er a.u.b. op dat de vermelding van uw email adres in de tekst van de advertentie niet gecodeerd wordt!

 10. Het recht om te herroepen en recht op informatie

  Als u Locanto persoonsgebonden data heeft toevertrouwd, kunt u deze gegevens te allen tijde weer laten verwijderen indien deze data voor het afwikkelen van de lopende contractverplichtingen voor Locanto niet noodzakelijk zijn en er voor Locanto geen wettelijke plicht tot het behouden van de data bestaat. Indien u toestemming heeft verleend voor de overdracht van uw data aan derden, kunt u deze toestemming te allen tijde weer bij Locanto herroepen. Op verzoek ontvangt u gratis informatie over alle persoonsgebonden data die Locanto over u heeft opgeslagen. U heeft de mogelijkheid eventuele fouten te allen tijde te corrigeren of uw data te laten actualiseren.

 11. Verantwoordelijke instantie

  Wanneer u nog vragen heeft met betrekking tot bescherming persoonsgegevens, wendt u zich dan tot Sorry, je moet JavaScript inschakelen om het e-mailadres te kunnen zien (spam beveiliging).