Locanto Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites van Locanto en haar toegankelijke websites locanto.nl ("Locanto"). Door Locanto te gebruiken accepteert u de voorwaarden van dit privacybeleid en bent u zich er van bewust dat dit beleid aan verandering onderhevig is. Bij een conflict tussen onze Algemene Voorwaarden en onderhavig privacy beleid, genieten de Algemene Voorwaarden voorrang.
Door een advertentie te plaatsen, informatie beschikbaar te stellen, of anderszins gebruik te maken van de diensten van Locanto of geeft u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud toestemming aan Locanto en aan diens privacycontroller Yalwa om uw persoonsgegevens te gebruiken, op te slaan en te bewaren op haar Servers in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan:
  • e-mail adres en adres,
  • aanmeldingsinformatie, statistieken op page views en verkeer van en naar Locanto, advertentiegegevens (via cookies),
  • IP-adres en standard web-log informatie.
Locanto gebruikt voormelde gegevens slechts indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van Locanto, waarvoor de persoonsgegevens door Locanto worden verkregen en verwerkt. Hieronder wordt mede verstaan het realiseren van marketing en het onderhouden van de klantrelatie, alsmede het oplossen van (juridische) problemen/geschillen, de handhaving van het eigen beleid en het verbeteren van Locanto.
De verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Voorts is het uitdrukkelijk verboden om gegevens van onze gebruikers te verzamelen danwel SPAM onder onze gebruikers te verspreiden.
Onder mijn Locanto kunt u uw persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Voor gedetailleerdere informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice (Sorry, je moet JavaScript inschakelen om het e-mailadres te kunnen zien (spam beveiliging). ). Hiervoor kan een kleine onkostenvergoeding in rekening worden gebracht.
Door een advertentie te plaatsen stemt u tevens in met het ontvangen van informatie van Locanto, tenzij u Locanto te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben.
Locanto neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar netwerken en de in haar bezit zijnde persoonsgegevens rekening houdend met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.
U vindt altijd de meeste recente versie van ons privacybeleid op http://www.locanto.nl/info/privacy/. Voor eventuele vragen over ons privacybeleid kunt u terrecht bij Sorry, je moet JavaScript inschakelen om het e-mailadres te kunnen zien (spam beveiliging). .